Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTORZY

Słownik opracowuje

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN

Redaktor naukowy:
Włodzimierz Gruszczyński

Autorzy haseł:

Dorota Adamiec (DA - sekretarz redakcji), Renata Bronikowska (RB), Jadwiga Chotkowska (JCh), Włodzimierz Gruszczyński (WG), Marek Kunicki-Goldfinger (MK-G), Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska (KK-G), Paweł Kupiszewski (PK), Danuta Lankiewicz (DL), Małgorzata B. Majewska (MBM), Magdalena Majdak (MM), Ewa Małachowska-Pasek (EM-P), Wiesław Morawski (WM), Aldona Przyborska-Szulc (AP-S), Ewa Rodek (ER), Barbara Rykiel-Kempf (BR-K), Krystyna Siekierska (KS), Teresa Sokołowska (TS), Aleksandra Wieczorek (AW), Kazimierz Żelazko (KŻ)

oraz jako prace licencjackie pisane pod opieką Włodzimierza Gruszczyńskiego
Sylwia Perz (SP), Kaja Sobieszczańska (KaS), Martyna Wejsman (MW), Wiktoria Węglewicz (WW), Ewa Węglewicz (EW), Wojciech Żakowicz (WŻ)

Prace zapoczątkowali

Halina Koneczna, Stanisław Skorupka, Salomea Szlifersztejnowa

Komitet Redakcyjny w latach 1991-2010

Mirosław Bańko (od 2004 roku), Ireneusz Bobrowski (od 2004 roku), Adam Karpiński (od 2004 roku), Maria Karpluk, Jadwiga Puzynina, Wojciech Ryszard Rzepka, Krystyna Siekierska (od 2004 roku), Teresa Smółkowa, Stanisław Urbańczyk, Wacław Twardzik (od 2004 roku), Bogdan Walczak (od 2004 roku), Halina Wiśniewska

Konsultanci naukowi haseł opublikowanych w I tomie

Alicja Zemanek (botanika), Antoni Mączak (historia), Irena Turnau (kultura materialna), Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa (łacina), Tadeusz Majda (orientalistyka), ks. Józef Kulisz (religia)

Redaktor I tomu drukowanego

Krystyna Siekierska

Materiały ekscerpowali

Jadwiga Chotkowska, Teresa Iglikowska, Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska, Danuta Lankiewicz, Andrzej Maria Lewicki, Małgorzata B. Majewska, Wiesław Morawski, Czesław Pankowski, Aldona Przyborska-Szulc, Barbara Rykiel-Kempf, Alina Ściebora, Krystyna Siekierska, Teresa Sokołowska, Kazimierz Żelazko, Halina Rybicka, Aleksandra Tokarska

Konsultacje latynistyczne

Anna Kozłowska, Katarzyna Kryńska, Jagoda Marszałek

Elektroniczny Indeks haseł z kartoteki słownika opracowali

Mateusz Adamczyk, Dagmara Banasiak, Ewa Balicka, Agata Hącia

System informatyczny

System zaprojektował, stworzył i obsługuje Mateusz Żółtak

Okresowo systemem administrowali Wojciech Żółtak i Michał Adamczyk